Historia nicku  • Witam, jest możliwość usunięcia historii nicku oprócz "Swiecaa" oraz aktualnego "bartek10256_" Długa lista nicku jest po prostu irytująca. Cała historia nicku opiera się wokół 1  • Using Google Translate:

    @bartek10256_ said in Historia nicku:

    Hello, it is possible to delete the nickname in addition to "Swiecaa" and the current "bartek10256_" long list of nick is simply annoying. The whole story of the nick is based around 1

    NameMC nie pozwala na usunięcie historii nazw. Mojang udostępnia historię nazw wszystkim, a funkcja NameMC polega na przedstawianiu jej, nie ingerowaniu w nią.

    I'm afraid NameMC doesn't allow you to remove your name history. Mojang makes name histories accessible to anyone and the function behind NameMC is to present it, not interfere with it.


Log in to reply
 

Looks like your connection to NameMC Community was lost, please wait while we try to reconnect.